Herroepingsrecht

U hebt het recht om binnen veertien dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf het moment dat door u of een bij u bekende derde, niet zijnde de vervoerder van de bestelling, de bestelling is ontvangen.

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht, moet u ons (Wedding-Shoots, Alexander Simon, Thomas-Müntzer-Str. 21b, 09241 Mühlau) door middel van een onmiskenbare verklaring (bijvoorbeeld een per post verzonden brief, fax of e-mail) informeren over uw besluit om de overeenkomst te herroepen. U mag hiervoor het bijgesloten herroepingsformulier gebruiken, echter dit is niet verplicht.

Houdt u er rekening mee dat het herroepingsrecht niet van toepassing is op artikelen die voor u gepersonaliseerd worden (bijvoorbeeld met namen of een datum).

De herroeping valt binnen de termijn wanneer u voor het aflopen van de herroepingstermijn ons mededeelt van de herroeping gebruik te maken.

Gevolgen van de herroeping

Wanneer u gebruikmaakt van uw herroepingsrecht zullen wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (ervan uitgaande dat u gekozen hebt voor de door ons aangeboden, gunstige standaardlevering) terstond en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop u de herroeping van de overeenkomst bij ons bekend hebt gemaakt terugbetalen. Voor de terugbetaling wordt dezelfde betalingsvorm gekozen als u bij het plaatsen van de bestelling hebt gebruikt, tenzij wij met u anders overeenkomen; in geen enkel geval worden u kosten voor de terugbetaling in rekening gebracht. Wij kunnen de terugbetaling weigeren zolang wij de goederen nog niet terug hebben ontvangen en u geen retourbewijs hebt getoond.

U dient binnen veertien dagen vanaf de dag dat u de herroeping aan ons kenbaar hebt gemaakt de producten aan ons terug te sturen.

De kosten voor de retourzending komen voor uw rekening. U bent verantwoordelijk voor eventuele schade door onjuist gebruik van de producten.

Standaardformulier voor herroeping

(Wanneer u de overeenkomst wilt herroepen, vult u dit formulier in en stuurt u het retour)
– Aan

Wedding-Shoots
Alexander Simon
Thomas-Müntzer-Str. 21b
09241 Mühlau
Germany

– Hiermee herroep(en) ik/wij (*) de met mij/ons (*) afgesloten overeenkomst voor de koop van de volgende producten (*)/ de levering van de volgende diensten (*)

– Besteld op(*)/ontvangen op (*)

– Na(a)m(en) van de consument(en)

– Adres van de consument(en)

– Handtekening van de consument(en) (alleen bij bericht op papier)

– Datum

___________
(*) Doorstrepen wat niet van toepassing is