Aansprakelijkheid voor de inhoud

Als aanbieder van diensten zijn wij op basis van § 7 Abs.1 TMG wettelijk verantwoordelijk voor de eigen inhoud van deze website. Op basis van van § § 8 tot 10 TMG zijn wij als dienstverlener echter niet verplicht opgeslagen of overgedragen gegevens te onderzoeken op het gebied van het al dan niet bevatten van een onrechtmatige daad. Verplichtingen met betrekking tot het opslaan van het gebruik van informatie zijn hierop niet van toepassing. Aansprakelijkheid in dit verband is uitsluitend mogelijk vanaf het moment van kennisgeving van een concrete inbreuk op de rechten. Bij het bekend worden van inbreuk op de rechten wordt deze informatie verwijderd.

Aansprakelijkheid voor links

Ons aanbod bevat links naar websites van derden, waarbij wij geen invloed hebben op de inhoud. Daarom kunnen wij ook geen verantwoordelijkheid nemen voor deze inhoud. Voor de inhoud van de website waar wij naar linken, is die aanbieder verantwoordelijk. Op het moment dat wij een link plaatsten, hebben wij de inhoud getoetst op eventuele schendingen van de wet. Juridisch incorrecte informatie was op het moment van verlinken niet bekend. Er kan redelijkerwijs niet verwacht worden dat wij continu de inhoud van dergelijke websites controleren. Uiteraard zullen wij bij bekendwording van ongepaste inhoud de link van de website verwijderen.

Auteursrecht

De inhoud op de door de beheerder ontwikkelde website voldoet aan het Duitse auteursrecht. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming is verleend. Deze informatie mag worden bekeken op een scherm, gedownload worden op een hard-disk of geprint worden, mits dit geschiedt voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik. Bemerkt u een overtreding van deze voorschriften, dan verzoeken wij u dit aan ons kenbaar te maken.